Maxi Splity

kide - maxi split H kide - maxi split S

Seria H jest wyposażona w sprężarkę hermetyczną natomiast seria S w sprężarkę półhermetyczną. Obydwie serie są wyposażone w:

 • - Układ napełniony azotem
 • - Elektroniczna kontrola kondensacji
 • - Termostatyczny zawór rozprężny
 • - Zbiornik freonowy
 • - Zawór elektromagnetyczny
 • - Termostat
 • - Odolejacz
 • - Wziernik kontroli czynnika
 • - Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia
 • - Automatyczne odtajanie przez grzałki elektryczne
 • - Chłodnica dostosowana do wysokich temp. zewnętrznych
 • - Skraplacz o dużej wydajności
 • - Zintegrowany sterownik z przewodem

Więcej informacji pod numerem telefonu:
tel. 22 771 21 00

 

Szczegółowe informacje techniczne znajdą Państwo w załączonym katalogu.